Skip to main content

Για την καλύτερη παρουσίαση των άρθρων που δημοσιεύονται στο  InScience, παρακαλούνται οι συνεργάτες – αρθρογράφοι να ακολουθούν σχολαστικά τις εξής οδηγίες:

 1. Τα άρθρα πρέπει να είναι γραμμένα σε απλή μορφή σε ειδικά Word templates που παρέχει το InScience και να αποστέλλονται με e-mail στη διεύθυνση: info@inscience.gr.
 2. Κάθε άρθρο πρέπει να φέρει έναν σχετικά σύντομο και ενδιαφέροντα τίτλο και ενδεχομένως υπότιτλο μέσω του οποίου θα διευκρινίζεται το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί και θα προσελκύεται το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Χρήσιμη είναι επίσης η αναγραφή 2-3 εναλλακτικών τίτλων και υποτίτλων.
 3. Αμέσως μετά να αναγράφονται το όνομα και η ιδιότητα του συγγραφέα, καθώς και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ένας αριθμός τηλεφώνου για άμεση επικοινωνία. Επίσης ο συγγραφέας θα πρέπει να στείλει και μια φωτογραφία του σε όσο το δυνατόν καλύτερη ανάλυση (όχι χαμηλότερη των 300px X 300px) η οποία θα συνοδεύει το όνομα και την ιδιότητά του στο δημοσιευμένο άρθρο.
 4. Στη συνέχεια πρέπει να υπάρχει μια περίληψη μέχρι 100 λέξεων, η οποία θα έχει αυτοτελές νόημα και θα περιγράφει εν συντομία το άρθρο που ακολουθεί. Το κείμενο της περίληψης πρέπει να είναι γραμμένο με πεζά γράμματα.
 5. Το κυρίως κείμενο του άρθρου δεν πρέπει να αποτελεί συνέχεια του της περίληψης. Ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή δομή του άρθρου, το οποίο απαραιτήτως πρέπει να διαθέτει μια σχετικά σύντομη εισαγωγή στο θέμα (π.χ. αναφορά στην προϊστορία του παρουσιαζόμενου θέματος κλπ.). Η εισαγωγή αυτή δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το 20% της συνολικής έκτασης του άρθρου. Το κείμενο πρέπει να είναι χωρισμένο σε υποενότητες, κάθε μία από τις οποίες θα φέρει κατάλληλο και ενδιαφέροντα τίτλο. Στο τέλος του άρθρου πρέπει πάντα να υπάρχει ένας σύντομος επίλογος με σχόλια, συμπεράσματα ή σύνοψη όσων έχουν προηγηθεί. Η παράθεση βιβλιογραφίας στο τέλος του άρθρου είναι απαραίτητη.
 6. Γενικώς, είναι επιθυμητό να υπάρχουν ορισμένα ένθετα (πλαίσια κειμένου-boxes), με τον κατάλληλο τίτλο, στα οποία θα αναλύεται με περισσότερες λεπτομέρειες ένα επιμέρους θέμα (μια τεχνική, η βιογραφία ενός επιστήμονα, μια θεωρία κλπ.) προκειμένου να αποφευχθεί η επιβάρυνση του κυρίως κειμένου με πληροφορίες που, αν και ενδιαφέρουσες, δεν είναι απολύτως απαραίτητες για την κατανόηση του άρθρου και μπορούν να διαβαστούν προαιρετικά από τον αναγνώστη. Η ύπαρξη ενθέτων βοηθά επίσης στην τήρηση του προτεινόμενου αριθμού λέξεων, αφού ένα μικρό σχετικά άρθρο μπορεί με τον τρόπο αυτόν να επεκταθεί σημαντικά. Τα ένθετα τοποθετούνται όλα μαζί μετά το κυρίως κείμενο. Η έκταση ενός άρθρου, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 3500 λέξεις. Σε αντίθετη περίπτωση μετά από συζήτηση με τον/τους συγγραφείς μπορούμε να δημοσιεύσουμε το άρθρο ή αυτοτελές ή  σε συνέχειες. Σε περίπτωση μεγάλου όγκου (πάνω από 10000) μπορούμε να προχωρήσουμε στην έκδοση μικρού βιβλίου για το οποίο θα υπάρχει αποζημίωση για τους συγγραφείς και το οποίο θα διατίθεται στους αναγνώστες επί πληρωμή.
 7. Αμέσως μετά τα ένθετα, παρατίθεται η σχετική βιβλιογραφία ακολουθώντας το σύστημα Harvard. Ακριβείς οδηγίες ο/η συγγραφέας μπορεί να βρει στον σύνδεσμο https://www.sbs-studies.gr/harvard-style . Σε κάθε παραπομπή άρθρου θα πρέπει να καταχωρείται και ο σύνδεσμος doi του άρθρου. Για παράδειγμα:

  Allen L., Beijersbergen M. W., Spreeuw R. J. C., and Woerdman J. P., 1992. Orbital angular momentum of light and the transformation of Laguerre-Gaussian laser modes. Phys. Rev. A 45, p. 8185.https://doi.org/10.1103/PhysRevA.45.8185.Στην περίπτωση βιβλίου θα πρέπει να καταχωρείται και ο σύνδεσμος στον ιστότοπο του αντίσοιχου εκδοτικού οίκου.

  Για παράδειγμα: Jones P. H., Maragό O., and Volpe G., 2016. Optical Tweezers: Principles and Applications. Cambridge, USA: Cambridge Universiy Press. https://www.cambridge.org/core/books/optical-tweezers/D2D5FD82066E9FF88284C89095A2CB60

  Όσον αφορά τις διαδικτυακές πηγές, αυτές θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον συγγραφέα (αν υπάρχει), τον τίτλο του σχετικού άρθρου, το όνομα του περιοδικού ή του site (π.χ. http://phys.org, http://www.universetoday.com, http://www.livescience.com) στο οποίο εμφανίστηκε το άρθρο, καθώς και την ημερομηνία δημοσίευσης (αν υπάρχει), αλλά όχι και τη μακροσκελή ηλεκτρονική διεύθυνση του ίδιου του άρθρου.

 8. Στην περίπτωση ύπαρξης εικόνων αυτές πρέπει να έχουν αρίθμηση και να υπάρχει στο άρθρο παραπομπή σε αυτές με τη χρήση του αριθμού τους (π.χ. «στην Εικ. 3 φαίνεται…»).
 9. Ο/οι συγγραφέας/εις του άρθρου παραθέτουν τις λεζάντες των εικόνων απαραιτήτως κάτω από αυτές στο ίδιο έγγραφο Word. Αν κάποιες εικόνες ή διαγράμματα περιέχουν ξενόγλωσσες λέξεις, τότε ακριβώς κάτω από την αντίστοιχη λεζάντα πρέπει να παρατίθεται η μετάφρασή τους, ώστε να αντικατασταθούν με ελληνικούς όρους.
  ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ:
  Νucleus = Πυρήνας
  Cloud = Νέφος
 10. ‘Ένα άρθρο μπορεί να συνοδεύεται από αριθμό φωτογραφιών, διαγραμμάτων κλπ. σε ηλεκτρονική μορφή. Ο συνεργάτης επιλέγει και προτείνει τις καταλληλότερες εικόνες που περιλαμβάνονται στις αρχικές πηγές καθώς και πρόσθετες, άμεσα σχετικές ή και «περιφερειακές» εικόνες, ύστερα από δική του αναζήτηση στο Google. Οι φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ελεύθερες από πνευματικά δικαιώματα. Χρειάζεται πολύ προσοχή, διότι μπορεί το περιοδικό να έρθει σε δύσκολη θέση. Όπου είναι δυνατόν ο συγγραφέας να δείχνει φειδώ στη χρήση τους ή να προσπαθεί να φτιάχνει δικές του εκδοχές διαγραμμάτων. Μεγάλος αριθμός φωτογραφιών συνεπάγεται και αύξηση κόστους της επιμέλειας και του στησίματος του άρθρου.Ιδιαίτερα χρήσιμη (σε άρθρα ορισμένης θεματολογίας) είναι και η ανεύρεση μιας εντυπωσιακής φωτογραφίας (με την ονομασία ANOIGMA) υψηλής ανάλυσης (πάνω από 2.000px X 1200px) που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως άνοιγμα του άρθρου.Η οριζόντια ανάλυση των προτεινόμενων εικόνων πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.200 pixel και να φτάνει μέχρι 4.000 pixel ή και περισσότερο. Αν κάποιες από τις εικόνες που περιλαμβάνονται στις αρχικές πηγές δεν είναι ικανοποιητικής ανάλυσης (τουλάχιστον 1.200 pixel), ο συνεργάτης θα πρέπει να αναζητήσει τις ίδιες ή παρόμοιες εικόνες σε υψηλή ανάλυση. Όταν η ίδια εικόνα υπάρχει σε διαφορετικές αναλύσεις, πάντα προτιμάται η μέγιστη δυνατή ανάλυση. Κατ’ εξαίρεση, όταν πρόκειται για διαγράμματα ή για σπάνιες φωτογραφίες που είναι αδύνατο να βρεθούν σε υψηλή ανάλυση, είναι οριακά αποδεκτή και μια ανάλυση 600-800 pixel.Όλες οι προτεινόμενες εικόνες θα τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο και θα αποστέλλονται μαζί με το κείμενο του άρθρου (σε μορφή Word) στο e-mail info@inscience.gr, κατά προτίμηση μέσω του WeTransfer (δωρεάν διαδικτυακό πρόγραμμα για αποστολή μεγάλων αρχείων – μέχρι 2 GB – https://www.wetransfer.com/).
 11. Αν ο συνεργάτης αδυνατεί για οποιονδήποτε λόγο να παραδώσει το άρθρο του μέσα στη συμφωνημένη προθεσμία, θα πρέπει να ειδοποιήσει όσο το δυνατόν πιο έγκαιρα το περιοδικό για την καθυστέρηση. Ο συγγραφέας του άρθρου έχει την υποχρέωση να παρακολουθεί το διάλογο των αναγνωστών κάτω από το άρθρο του και να δίνει απαντήσεις στα σχόλιά τους ή τις απορίες τους. Η Συντακτική Επιτροπή διαγράφει σχόλια των οποίων το περιεχόμενο είναι άσεμνο, απρεπές ή άσχετο με το περιεχόμενο του άρθρου.. Όλα τα άρθρα θα πρέπει να κινούνται σε ένα πλαίσιο ευπρέπειας και σεβασμού της προσωπικότητας των άλλων ακόμη και στην περίπτωση που ασκούν σφοδρή κριτική σε ένα ζήτημα.
 12. Μετά την παράδοση του άρθρου και του συνοδευτικού υλικού, η σύνταξη το παραπέμπει σε δύο ανώνυμους (στον/ους συγγραφέα/εις) αξιολογητές. Οι οποίοι αφού διαβάσουν το άρθρο έχουν υποχρέωση να ελέγξουν την τήρηση των κανόνων συγγραφής που αναφέρονται στο παρόν κείμενο. Στη συνέχεια θα πρέπει να αποφανθούν για το αν το άρθρο έχει τον κατάλληλο χαρακτήρα για το περιοδικό (να είναι κατανοητό από ένα ευρύτερο και όχι εξειδικευμένο κοινό). Τέλος να κάνουν τις επιμέρους διορθώσεις και προτάσεις για το κείμενο. Χρόνος διεκπεραίωσης της φάσης αξιολόγησης οι 3 (τρεις εβδομάδες). Οι παρατηρήσεις και διορθώσεις επιστρέφονται στον συγγραφέα ο οποίος έχει χρόνο 15 ημερών για να κάνει τις διορθώσεις. Σε περίπτωση μείζονος διαφωνίας οφείλει να αποστείλει στους αξιολογητές και τη διεύθυνση σύνταξης τεκμηριωμένη απάντηση. Το άρθρο δημοσιεύεται όταν έχει τη θετική κρίση και των δύο αξιολογητών. Στην περίπτωση διχογνωμίας το άρθρο αποστέλλεται σε τρίτο αξιολογητή.
 13. Για την μετάφραση σπάνιων και νέων επιστημονικών και τεχνικών όρων στην ελληνική γλώσσα θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε και την επίσημη πολυγλωσσική βάση της ΕΕ: https://iate.europa.eu/, αλλά με προσοχή. Η χρήση αυτής της βάσης δεν ενδείκνυται για φιλοσοφικούς όρους καθώς οι μεταφράσεις που προτείνει δεν είναι καλές.
 14. Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του περιοδικού θα υπάρχει η δυνατότητα να δημοσιεύεται ηχητικό (audio) και οπτικοακουστικό (video) υλικό. Οι κανόνες που αφορούν στη δημιουργία και δημοσίευσή υλικού αυτών των τύπων θα περιληφθούν στο κείμενο εν ευθέτω χρόνο.
 15. Στη συγγραφή των άρθρων επιλέγουμε την ελάχιστη δυνατή χρήση μαθηματικού φορμαλισμού (τύπων και εξισώσεων κ.λ.π).
 16. Η στρατηγική του περιοδικού να απευθύνεται σε ένα ευρύτερο κοινό που ενδιαφέρεται για την επιστήμη και την τεχνολογία δεν συνεπάγεται με κανέναν τρόπο την καταφυγή σε επιστημονικές ανακρίβειες στο όνομα της εκλαΐκευσης.
 17. Το InScience παρέχει προς τους συγγραφείς μια λίστα από γλωσσικούς κανόνες που πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους κατά τη συγγραφή του άρθρου.